Centrum Feng Huang

Let op: Zaterdag 2 oktober 2021 geef ik een workshop zelfverdediging voor vrouwen; kijk onder het kopje 'workshops'!


Wat is Centrum Feng Huang

 

Centrum Feng Huang is ontstaan met de intentie om mensen via verschillende ingangen op weg te helpen naar een leven vol zelfvertrouwen.

Martial arts

Eén van deze methodes is het trainen van de fysiek dat kan leiden tot een grotere weerbaarheid. Leven vanuit dat gevoel geeft zelfvertrouwen en innerlijke kracht. Dit geplaatst tegenover onzekerheid wat vaak lijdt tot angst en soms zelfs tot agressie. De trainingen die ik geef in martial arts helpen je grenzen te verleggen, maar leren je ook dat er grenzen zijn en gesteld moeten worden. Dit laatste op basis van ontwikkeling van zelfrespect. Een gelukkig leven heeft als voorwaarde dat je jezelf kent en daardoor beter passende keuzes kunt maken. Daarnaast is het belangrijk jezelf kenbaar te maken, zodat anderen rekening met je kunnen houden en dat je waar nodig duidelijk grenzen durft te stellen.

Reiki behandelingen

Naast het doceren in martial arts ben ik ook reiki master. Reiki behandelingen hebben tot doel om mensen te helpen meer bewust te worden van zichzelf zodat ze zicht krijgen in wat hen blokkeert om in hun kracht te staan. Door middel van gesprekken en healings proberen we energie weer te laten stromen en herstellen we de balans op emotioneel en mentaal niveau. Dit kan helpen om uitputting en soms zelfs burn-outs te voorkomen. Ik help je inzicht te verkrijgen in waar je energie verliest of waar je energie in blijft steken wat niet het gewenste resultaat oplevert. Dit alles wordt bepaald door de factor gehechtheid; waar kom ik niet los van? Dit zegt namelijk alles over jezelf. Inzicht hierin lijdt uiteindelijk tot zelfkennis en maakt andere keuzes mogelijk.

Blog/Lezingen

Sinds december 2018 ben ik een blog begonnen over bewustwording.

Geïnteresseerd in mijn blogs? Wil je meer weten? Op uitnodiging geef ik graag lezingen met de mogelijkheid om vragen te stellen.

Workshop, cursussen en meditaties

Verder geef ik workshops over bewustwording en werken met energie, geef ik lezingen, geef ik cursussen in Tai Chi en Qikong en kan je bij mij meditaties volgen.

Copyright teksten Centrum Feng Huang. Alle rechten voorbehouden!

Niets uit de tekst, het ontwerp of grafische voorstellingen van Centrum Feng Huang mag zonder schriftelijke toestemming van Centrum Feng Huang worden hergebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

In alle andere gevallen moet voor eventuele overname van een tekst of illustratie contact worden opgenomen met Centrum Feng Huang.